بانک موسیقی
ورود / ثبت نام
مسئولیت محتوای منتشر شده در یک ملودی

مسئولیت محتوای موسیقی ها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و یک ملودی هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.